Beschikbaarheid buiten dienst

Bel altijd 112 bij een levensbedreigende situatie.

Buiten de openingsuren van uw eigen huisartspraktijk, kunt u voor spoedgevallen terecht bij de huisartsenpost in Harderwijk (in het ziekenhuis St Jansdal). De spoedpost in Harderwijk is er voor spoedeisende huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenduren en op officiële feestdagen. ‘Spoedeisend’ wil zeggen dat de medische hulp niet tot de volgende dag of na het weekend kan wachten.

U kunt niet zomaar langsgaan bij de spoedpost, u moet altijd eerst bellen. Dan krijgt u het snelste de hulp die u nodig heeft. Als u belt, hoort u eerst een keuzemenu. Bij een mogelijk levensbedreigende situatie toetst u 1. We helpen u dan met voorrang. Als iedere minuut telt, belt u direct 112.

Spoedpost Harderwijk
Weth. Jansenlaan 90
3844 DG, Harderwijk
T 0900 – 341 0 341